Artikel 1 :  Organisatie


1.   Titel


L’Art de Vadrouiller organiseert op 23 april 2023, overeenkomstig het huidig reglement, een wandeling voor oldtimers en prestige wagens.


2.    Organisator


L’Art de Vadrouiller wordt vertegenwoordigd door Wauthier Bonaert.


Artikel 2 : Timing


 1. 1 januari 2023 : verschijning van het reglement en opening van de inschrijvingen

 2. 9 april 2023 : afsluiting van de inschrijvingen en laatste dag om het saldo van het inschrijvingsrecht te               storten

 3. zondag 23 april, 2023 : start van het evenement en proclamatie van de resultaten


Artikel 3 : Beschrijving van het evenement


De zesde editie is een evenement van het type toeristische wandeling met geheim parcours voor oldtimers en prestige wagens, gebaseerd op navigatie en heeft plaats op de openbare weg conform de geldige reglementering en wetgeving.

Het evenement verplicht het respecteren van de wegcode over het ganse parcours.

Het parcours zal exclusief onder de vorm van een roadbook voorgesteld worden en bestaat uit één etappe gedurende de voormiddag.


Artikel 4 : Toelating bestuurders en navigators


Tijdens de controle van de documenten voorafgaand aan het evenement zal de bemanning een standaarddocument « Afstand van verhaal » moeten tekenen.

De bestuurder en de navigator zullen, onder straffe niet te kunnen deelnemen aan de start, in het bezit moeten zijn van :

 1. hun identiteitskaart of hun paspoort ;

 2. hun geldig rijbewijs ;

 3. indien de navigator geen rijbewijs heeft, zal hij op het standaardformulier « Afstand van verhaal », voor zijn handtekening, vermelden : « Ik verbind mij op eer in geen geval te besturen » ;

 4. een machtiging vanwege de ouders die de navigator toelaat deel te nemen indien deze laatste minderjarig is ;

 5. een gelegaliseerd attest dat het gebruik van het voertuig toelaat indien de bestuurder of de navigator niet de eigenaar zijn van het voertuig ;


Artikel 5 : Toelating van de voertuigen


Enkel zogenaamde oldtimers, waarvan de eerste inverkeersstelling dateert van voor 31/12/1993 voor zover ze minimum 30 jaar oud zijn op de datum van het evenement, of prestige wagens zijn toegelaten.

De organisatie behoudt zich het recht voor, zonder enige rechtvaardiging en zonder dat enige betwisting mogelijk is, om bepaalde voertuigen te weigeren.

Het aantal voertuigen aan de start is bepekt tot 100.

Alle deelnemende voertuigen moeten in orde zijn op het vlak van geldige inschrijving en technische controle (groene kaart) met vermelding « tot het verkeer toegelaten », de deelnemers dragen hiervoor verantwoordelijkheid.

Door het inschrijvingsformulier te tekenen verbinden de deelnemers zich ertoe op eer dat het voertuig zich in perfecte staat van technische werking bevindt en dat het wettelijk verzekerd is door de eigenaar.

Het organiserend comité behoudt zich het recht voor de inschrijving van een voertuig of een bemanning te weigeren zonder enige motivering. Indien de kandidatuur niet aanvaard wordt, zal de reeds ontvangen deelname in de kosten integraal terugbetaald worden.

De inlichtingen en informaties betreffende het jaar en type voertuig zullen vermeld worden op het officieel inschrijvingsdocument voor het evenement.


Artikel 6 : Deelname in de kosten


Een ieder die wenst deel te nemen aan het evenement wordt uitgenodigd om de aanvraag tot deelname naar behoren ingevuld en getekend, met de voorafgaande vermelding « gelezen en goedgekeurd » terug te sturen.


1.   Kosten:


De inschrijving zal pas gevalideerd worden na betaling van het totale inschrijvingsrecht.

Het is aangewezen om de betaling uit te voeren tegelijkertijd met het opsturen van het inschrijvingsformulier.

De deelname in de kosten bedraagt 200 € per voertuig voor een bemanning bestuurder/navigator, en 60 € per bijkomende begeleider in het voertuig.

Dit houdt in :

 1. De verplichte verzekering : de verzekering omvat de verplichte aansprakelijkheidsverzekering voor het voertuig en de inzittenden tijdens het evenement evenals een rechtsbijstandsverzekering. Desalniettemin is de materiele schade tussen deelnemers evenals uw eigen schade niet verzekerd.

 2. de inschrijvingskosten

 3. het ontbijt

 4. de lunch

 5. een plaat van het evenement

 6. een roadbook

 7. de trofees et de souvenirs

 8. het beheer en de animatie


2.   Betalingsmodaliteiten :


Het inschrijvingsrecht moet betaald worden via overschrijving op de rekening « L'Art de Vadrouiller », bij BNP Paribas Fortis.

IBAN : BE67 0017 0526 8787

BIC : GEBA BE BB

De deelname in de kosten zal terugbetaald worden ten belope van 75% van het ontvangen recht indien de deelnemer zich schriftelijk uitschrijft voor 9 april 2023.

Na deze datum zal geen enkele terugbetaling uitgevoerd worden. Desalniettemin kunnen specifieke gevallen bestudeerd worden door het organiserend comité.


Artikel 7 : Toekenning van de nummers


De toekenning van de startnummers gebeurt op willekeurige basis.


Artikel 8 : Verloop van de wedstrijd


1.  Start


De start verloopt minuut per minuut volgens een rangorde opgesteld door de organisatie.

De organisator behoudt zich het recht voor de startorde te wijzigen indien nodig voor de organisatie.


2.Het verloop van de dag


 1. 8u30 Ontvangst met ontbijt

 2. 9u45 Briefing

 3. 10u00 Start

 4. 13u30 Aankomst

 5. 14u00 Lunch

 6. 16u Prijsuitreiking


3.  Snelheidscontrole :


Een bekeuring of boete opgesteld door de politie ten laste van een deelnemer zal door deze laatste verschuldigd zijn en kan geenszins ten laste van de organisator gelegd worden.


4.  Uitsluitingen:


De deelnemers die zich schuldig maken aan een van de volgende daden of gedragingen zullen ter plekke uitgesloten worden :

•  gevaarlijk rijgedrag in kennelijke staat van dronkenschap of onder invloed van verboden middelen ;

•  onbeleefdheid tegenover of bedreiging van een commissaris, een deelnemer of een lid van de organisatie ;

•  opzettelijk hinderen van het verkeer.


5.Start-, hergroeperings- en parking einde parcours :


De organisatie is niet verantwoordelijk voor eventuele schade aan voertuigen in de parkings zelfs indien deze onder bewaking staan.


Artikel 9 : Trofees en Prijzen


Speciale prijzen zullen bepaald worden na afloop van het evenement en uitgereikt worden tijdens de afsluiting van het evenement.

 
Reglement
InschrijvingClotureInscriptionNL.html
Hainaut 2013Hainaut_2013_D.html
BegunstigdenBegunstigden.html
WelkomWelkom.html
Reglement
Luxembourg 2014Lux_2014_P_Nl.html
Limburg 2015Lim_2015_P_Nl.html
Namur 2016Namur_2016_P_Nl.html
Vlaanderen 2017Vla_2017_P_Nl.html