Alle winsten zullen aan twee organisaties worden besteed :

«Fondation Luigi Petit Prince» opgericht om het onderwijs en de zorg voor een autistisch kind te ondersteunen.

InschrijvingClotureInscriptionNL.html
Hainaut 2013Hainaut_2013_D.html
Begunstigden
WelkomWelkom.html
ReglementRegels.html
Luxembourg 2014Lux_2014_P_Nl.html
Limburg 2015Lim_2015_P_Nl.html
Namur 2016Namur_2016_P_Nl.html
Vlaanderen 2017Vla_2017_P_Nl.html

JET 21 vzw, opgericht in 2010, wil gezinnen die met het syndroom Down van hun kind ondergingen, samenbrengen in Waals-Brabant en Brussel. (www.jet21.be)


Het is een ontmoetingsplaats voor haar leden waar ze hun verschillende ervaringen, hun vreugde, hun moeilijkheden, al hun positieve of negatieve ervaringen kunnen uitwisselen.


Het doel van de vereniging is om een fonds op te richten en te beheren om :


    1. Ondersteuning, of promotie van elk initiatief, actie, organisatie om directe of indirecte hulp te bieden aan een persoon met het syndroom van Down;


    2. Bevorder, verdedig het welzijn en de persoonlijke ontwikkeling van alle personen met het syndroom van Down, hun familie, hun omgeving;


    3.Het bieden van hulp aan gezinnen in precaire sociale situaties waarvan het kind van het syndromm van Down heeft;


    4. Volwassenen van het syndroom van Down voorzien van aangepaste huisvesting in de provincie Waals-Brabant;


    5. Bevorder de ontwikkeling van jongeren met het syndroom van Down en ouderen door intergenerationele uitwisselingen;


    6. Bevorder de insertie, de valorisatie en de sociale integratie van de persoon met het syndroom van Down met alle sociale lagen;


    7. Support de verschillende behoeften en verzoeken van de persoon met het syndroom van Down en zijn familie, hetzij op medisch gebied, scholing, vrije tijd, werk, accommodatie of een ander gebied dat direct of indirect correspondeert voor de bovengenoemde doeleinden;


    8. Stel ouders van een kind met een verstandelijke beperking een plek om te luisteren, uit te wisselen en te ondersteunen.